ina
tools

دانلود لیست قیمت کلیه ی محصولات :

سنگ SHOKA

سنگ های برند شوکا با بهترین کیفیت

برش آهن و استیل و ساب و فلاپ

مینی و بزرگ

مشخصات : برند SHOKA

لیست قیمت سنگ SHOKA FLEX نارنجی
سایز (mm) قیمت (ریال)
برش مینی 3 * 115 برش بزرگ 3 * 180 پروفیل بر 3 * 355 ساب مینی 6 * 115 ساب بزرگ 6 * 180 برش استیل مینی 1 * 115 برش استیل بزرگ 1.6 * 180
129,000 258,000 685,000 181,000 437,000 86,000 209,000
لیست قیمت سنگ SHOKA آبی
سایز (mm) قیمت (ریال)
برش استیل مینی 1 * 115 برش استیل بزرگ 1.6 * 180
82,000 191,000
لیست قیمت فلاپ بزرگ 180 SHOKA
سایز (mm) قیمت (ریال)
40 60 80 100 120
627,000 627,000 627,000 627,000 627,000
لیست قیمت فلاپ مینی 115 SHOKA
سایز (mm) قیمت (ریال)
40 60 80 100 120
248,000 248,000 248,000 248,000 248,000
لیست قیمت گرانیت بر LX
سایز (mm) قیمت (ریال)
1 * 115 1 * 230
2,328,000 7,171,000