ina
tools

دانلود لیست قیمت کلیه ی محصولات :

سنگ SHOKA

سنگ های برند شوکا با بهترین کیفیت

برش آهن و استیل و ساب و فلاپ

مینی و بزرگ

مشخصات : برند SHOKA

لیست قیمت سنگ SHOKA FLEX نارنجی
سایز (mm) قیمت (ریال)
برش مینی 3 * 115 برش بزرگ 3 * 180 پروفیل بر 3 * 355 ساب مینی 6 * 115 ساب بزرگ 6 * 180 برش استیل مینی 1 * 115 برش استیل بزرگ 1.6 * 180
68,000 135,000 360,000 95,000 230,000 45,000 110,000
لیست قیمت سنگ SHOKA آبی
سایز (mm) قیمت (ریال)
برش استیل مینی 1 * 115 برش استیل بزرگ 1.6 * 180
43,000 100,000
لیست قیمت فلاپ بزرگ 180 SHOKA
سایز (mm) قیمت (ریال)
40 60 80 100 120
330,000 330,000 330,000 330,000 330,000
لیست قیمت فلاپ مینی 115 SHOKA
سایز (mm) قیمت (ریال)
40 60 80 100 120
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
لیست قیمت گرانیت بر LX
سایز (mm) قیمت (ریال)
1 * 115 1 * 230
1,223,600 3,771,700