الماس جوشی | تراش ابزار سینا
ina
tools

دانلود لیست قیمت کلیه ی محصولات :

صفحه اصلی محصولات الماس جوشی

الماس جوشی

مشخصات : P30 , P40 , K20 راست ، مستقیم ، ناخنی ، موشکی

لیست قیمت الماس جوشی راست
سایز (mm) قیمت (ریال)
p30 p40 k20
659,000 659,000 659,000
لیست قیمت الماس جوشی مستقیم
سایز (mm) قیمت (ریال)
p30 p40 k20
659,000 659,000 659,000
لیست قیمت الماس جوشی ناخنی 20
سایز (mm) قیمت (ریال)
p30 p40 k20
791,000 791,000 791,000
لیست قیمت الماس جوشی ناخنی 25
سایز (mm) قیمت (ریال)
p30 p40 k20
1,221,000 1,221,000 1,221,000
لیست قیمت الماس جوشی موشکی
سایز (mm) قیمت (ریال)
p30 p40 k20
791,000 791,000 791,000