الماس جوشی | تراش ابزار سینا
ina
tools

دانلود لیست قیمت کلیه ی محصولات :

صفحه اصلی محصولات الماس جوشی

الماس جوشی

مشخصات : P30 , P40 , K20 راست ، مستقیم ، ناخنی ، موشکی

لیست قیمت الماس جوشی راست
سایز (mm) قیمت (ریال)
p30 p40 k20
377,400 377,400 377,400
لیست قیمت الماس جوشی مستقیم
سایز (mm) قیمت (ریال)
p30 p40 k20
377,400 377,400 377,400
لیست قیمت الماس جوشی ناخنی 20
سایز (mm) قیمت (ریال)
p30 p40 k20
453,300 453,300 453,300
لیست قیمت الماس جوشی ناخنی 25
سایز (mm) قیمت (ریال)
p30 p40 k20
699,200 699,200 699,200
لیست قیمت الماس جوشی موشکی
سایز (mm) قیمت (ریال)
p30 p40 k20
453,300 453,300 453,300